100,000,000 giảm còn 70,000,000

Card image cap
Hình sẽ hiển thị ở đây
Quay lại