.
Giá gốc: 100,000,000
Giá đã giảm: 70,000,000
Card image cap