BẢNG BÁO GIÁ

Trứơc tiên thay mặt
Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Và Dịch Vụ Trang Trí Cứơi GBROWN
gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng đã tin tửơng sử dụng dịch vụ trang trí của chúng tôi.
Tôi xin gửi bảng báo giá đến quý khách với nội dung như sau:
Tên báo giá: COMBO TRANG TRÍ CƯỚI 45 TRIỆU
Số điện thoại: 0902079921
Giá: 45,000,000
Ghi chú báo giá:
Combo trang trí cưới bao gồm:
1. Trang trí khu chụp hình
2. Trang trí bàn lễ tân
Danh sách hạng mục
Nhận báo giá
& Tư vấn ngay